หน้าแรก

Thai & International Food Technological college
วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติ

อยากเป็นเชฟ
จบ ม.3/ม.6 มาเรียน ปวช.-ปวส. กับเรา

ปวส. คืออะไร?

ปวส. เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ใช้เวลาเรียน 2 ปี
(มีเรียนภาคฤดูร้อนเพื่อฝึกทักษะเพิ่ม)
เรียนวิชาสามัญ โดยมีวิชาเอกเป็นวิชา เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ
เริ่มตั้งแต่วิชาอาหารเบื้องต้นไปจนถึงระดับสูง เพื่อประกอบอาชีพ ทั้งอาหารไทย และอาหารนานาชาติ รวมถึง เบเกอรี ขนมไทย และอีกมากมาย ไม่มีพื้นฐาน หรือ ประสบการณ์ ก็สามารถสมัครเรียนได้

ผู้เรียนได้รับวุฒิ ปวส. ซึ่งวุฒิเทียบเท่า ครึ่งหนึ่งของปริญญาตรี
• เรียนต่อมหา’ลัย / ทำงานได้เลย
• เรียนเมนูที่หลากหลายทั้งอาหาร และ เบเกอรี่จากพื้นฐาน
ถึงระดับประกอบอาชีพได้

กับโอกาสที่.....มากกว่า

 • ฝึกปฎิบัติจริง ตั้งแต่ภาคเรียนแรก LAB ครัวเฉลี่ย 2-3 วัน/สัปดาห์
 • ฝึกงานโรงแรม 5ดาว ในประเทศ/ต่างประเทศ(ผู้เรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเป็นค่าโครงการหากฝึกงานต่างประเทศ)
 • จำกัดจำนวนนักเรียนในห้องเรียน ทำให้ผู้เรียนทุกคนได้ปฎิบัติโดยมีครูดูแลอย่างใกล้ชิด
 • ได้ออกงานสาธิตทำอาหาร ทำให้ได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง
 • สามารถเลือกทำงานพิเศษเพื่อหาประสบการณ์พร้อมรายได้เพิ่มหลังเลิกเรียนได้

สนใจสมัครเรียน
จบ ม.6 / เทียบเท่า / กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.6
เตรียมเอกสารดังนี้

 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน ของผู้สมัคร
 • วุฒิ ม6 (ในกรณีที่ยังศึกษาอยู่ใช้บัตรนักเรียน/ใบรับรองสภาพนักเรียน)
 • รูปถ่ายชุดสุภาพขนาด 1 นิ้ว

กรอกใบสมัคร Online / ที่วิทยาลัยฯ
พร้อมชำระเงินมัดจำ เพื่อสำรองที่นั่ง
จำนวน 10,000 บาท

**ยินดีคืนเงินมัดจำเต็มจำนวน หากพบว่าผู้สมัครไม่ผ่านสัมภาษณ์อันเนื่องมาจากพบปัญหาด้านการควบคุมอารมณ์จนอาจเกิดอันตรายกับเพื่อร่วมชั้นเรียน
**สงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำหากผู้สมัครสละสิทธิ์ด้วยตนเอง
**นัดสัมภาษณ์เฉพาะผู้ที่กรอกใบสมัครสมบูรณ์เท่านั้น

ค่าใช้จ่าย

 • ค่าลงทะเบียนเรียนเฉลี่ย 40,000+ / เทอม
 • กู้กยศ.ได้ 25,000 / ปี (เงื่อนไขตามกยศ.กำหนด)
  ไม่รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัว 2,200 / เดือน

ค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวม

 • ค่าวัสดุฝึกและอุปกรณ์การเรียน
 • ประกันอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
 • ตรวจสุขภาพพร้อมสารเสพติด

เพิ่มเติม

 • ค่าปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 20,000 บาท โดยอาจารย์ต่าง ชาติ(ปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่ฟังพูดอ่านเขียน เพิ่มเติมจากที่กระทรวงฯกำหนด)
 • Uniform ทั้งชุดนักศึกษา รวมถึงชุดเชฟและรองเท้า Safety รวมราคาเริ่มต้นที่ 5,000 บาท

การเดินทาง

รถประจำทาง: สาย 89,205
รถไฟฟ้า สถานี ช่องนนทรี และ สถานีตลาดพลู ต่อรถ BRT สถานีวัดด่าน

ข้อมูลเพิ่มเติม

LINE: @TIFTEC
TEL: 094-642-5636

clip VDO TIFTEC